Boşanma Avukatları Ankara

Boşanma davalarına bakan avukatlara boşanma avukatı adı verilir. Bu avukatlar boşanma konusunda uzmanlaşmış avukatlardır. Sadece boşanma davalarına baktıkları için boşanma mevzuatına ve emsal Yargıtay kararlarına hakimdirler. En iyi boşanma avukatları Ankara ilindedir. Bunun pek çok sebebi vardır. Bunlardan ilki yüksek mahkemelerin Ankara ilinde olmasıdır. İkinci olarak boşanma oranlarının en yüksek olduğu illerin başında Ankara gelmektedir.

Boşanma davaları oldukça uzun süren ve zor davalardır. İnsanların bu davaları tek başlarına götürmeleri oldukça zordur. Boşanma davasının temelini dava dilekçesi oluşturur. Bu nedenle dava dilekçesinin özenle ve hukuki olarak yazılması gerekir. Ayrıca dava dilekçesinin HMK’nın 119. maddesinde şartları taşıması gerekir. Yani arzuhalciler tarafından hazırlanan dilekçelerle insanların boşanabilmesi pek mümkün değildir.

Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalarda vardır. Öncelikle boşanma davası aile mahkemesinde açılmalıdır. Eğer bulunduğunuz yerde aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi bu davalara bakmaya yetkilidir. İkinci olarak boşanma davası evlilik birliğinin son altı aydır devam ettiği yerde açılmalıdır. Örneğin evlilik birliği Ankara’da kurulmuşsa davanın Ankara aile mahkemesinde açılması gerekir.

Ankara’da Boşanma Avukatları

Boşanma davası yetkili mahkemede açılmazsa ve karşı taraf yetki itirazında bulunursa bu durumda mahkeme yetkisizlik kararı verir. Bu da ciddi bir süre kaybına neden olur. Dava açarken yetkili mahkemenin doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Örneğin boşanma avukatları Ankara ilinin yetkili olduğu bildikleri için davayı başka bir yerde açmazlar. Fakat taraflar yetki konusunda bilgi sahibi olmadıkları için davayı farklı yerlerde açabilirler. Bu yüzden boşanma davalarının mutlaka bir boşanma avukatı yardımı ile açılması gerekir. Böylece hem dava çok kısa sürede sonuçlanır hem de hak kayıplarının önüne geçilir.

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma davası iki şekilde açılabilir. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanma davasıdır. İkinci dava türü ise çekişmeli boşanma davasıdır. Eğer tarafların evliliği 1 yıldan uzun sürmüşse ve taraflar boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmışlarsa anlaşmalı şekilde boşanabilirler. Anlaşmalı boşanma çok kısa sürede sonuçlanan bir davadır. Örneğin boşanma avukatları Ankara ilinde açılan bir anlaşmalı boşanma davasını ortalama olarak iki hafta içerisinde sonuçlandırabilmektedir. Avukatsız olarak açılan davalarda ise bu süre 4 aya kadar çıkabilmektedir. Bu sebeple eğer anlaşmalı olarak boşanmak istiyorsanız mutlaka bir boşanma avukatından yardım almanızı tavsiye ederim.

 

Boşanma Kanunları

Türk Hukukunda boşanma ile ilgili maddeler Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan düzenlemelere boşanma kanunları adı verilir. Evlilik birliğinin sona ermesi için iki yol vardır. Eğer taraflardan biri ölürse evlilik kendiliğinden sona erer. İkinci yol ise mahkeme kararıyla boşanmadır. Mahkeme dışında herhangi bir yolla boşanmak mümkün değildir. Bu sebeple boşanmak isteyenlerin mutlaka boşanma davası açması gerekir. Bu davanın bir boşanma avukatı yardımı ile açılması yapılacak hataların önüne geçecek ve davanın hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Boşanma davaları genellikle iki şekilde açılır. İlk olarak taraflar boşanma konusunda anlaşırlarsa ve evlilik birliği bir seneden fazla sürmüş ise anlaşmalı olarak boşanabilirler. Bunun için tarafların bir araya gelerek bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalaması gerekir. Bu protokolde, nafaka, boşanma, maddi manevi tazminat, velayet, çocukla kişisel ilişki, malların paylaşımı gibi konuları açıkça düzenlemeleri gerekir. Daha sonra taraflardan bir aile mahkemesine başvuru yapar ve anlaşmalı boşanma davasını açar. Dava açıldıktan sonra tek celsede boşanmaya karar verilir. İkinci yöntem ise çekişmeli boşanma davasıdır.

Boşanma Kanunları Ankara

Taraflar Ankara ilinde yaşıyorlarsa boşanma davasını Ankara aile mahkemesinde açması gerekir. Zira boşanma kanunları bu konuda açık bir düzenleme getirmiştir. Boşanma davası tarafların son 6 aydır ikamet ettiği yerde açılabilir. Eğer dava Ankara ilinde açılmazsa ve karşı taraf yetki itirazında bulunursa davada yetkisizlik kararı verilir ve dosya Ankara aile mahkemesine gönderilir. Bu konularda hata yapmamak için mutlaka bir Ankara boşanma avukatı yardımı alınmalıdır. Aksi halde dava gereksiz yere çok uzayabilir. Yetki ile ilgili konular çekişmeli boşanma davası için geçerlidir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar anlaştığı için yetki itirazı gibi bir şey söz konusu olmaz.

Boşanma Kanunları Nelerdir

Boşanma davası çekişmeli olarak açılacaksa bu durumda davacının, mahkemeye bir boşanma nedeni sunması gerekir. Bu boşanma nedeni şiddetli geçimsizlik olabileceği gibi boşanma kanunları tarafından düzenlenen diğer özel boşanma sebepleri de olabilir. Örneğin, pek kötü muamele, zina, terk, akıl hastalığı gibi sebepler özel boşanma sebepleridir. Boşanma davasının kabul edilebilmesi için dava açan kişinin boşanma sebeplerini somut bir şekilde ispatlaması gerekir. Bu hususları ispatlamak için genellikle tanık deliline başvurulur.

Boşanma Davası Çocuk

Boşanma sürecine girmiş olan çiftlerin en çok endişelendiği konuların başında çocuğun velayeti gelmektedir. Taraflar çocuğun velayetini alabilmek elinden gelen her şeyi yaparlar.  Bu nedenle boşanma davası çocuk için oldukça yıpratıcı bir hale gelir. Bu süreçte taraflar dikkatli davranmalı çocuğun geleceğini düşünmelidir. Boşanmada çocuğun velayetinin kime verileceğine hakim karar verir. Hakim bu kararı verirken sosyal hizmet uzmanından veya pedogogtan yardım alabilir. Velayet konusunda en önemli konulardan biride iyi bir boşanma avukatı yardımı almaktadır. Zira boşanma avukatlarının velayetin alınmasında etkin bir rolü vardır.

Boşanma davasında çocuğun velayeti konusunda karar verilirken çocuğun görüşünü almak gereklidir. Eğer çocuk belirli bir yaşın üzerinde ise mutlaka kendisine kimle kalmak istediği sorulmalıdır. Bu çocuk hakları sözleşmesi gereğince çocuklara verilmiş bir haktır ve mahkemeler bu hakka saygı göstermek zorundadır. Yani çocuğun isteği velayet konusunda karar verilirken mutlaka dikkate alınmalıdır. Eğer çocuğun psikolojik ve fiziksel gelişimi açısından bir sorun teşkil etmeyecekse çocuk istediği kişinin yanında kalmalıdıır.

Boşanma Davası Çocuk Ankara

Boşanma davasında çocuğun velayeti konusunda karar verilirken tarafların sosyal ve ekonomik durumlar göz önüne alınır. Örneğin taraflar biri Ankara’da yaşıyorsa ve diğer taraf daha küçük bir ilde ikamet edecekse. Çocuğun daha iyi eğitim göreceği, sosyal imkanlardan daha çok yararlanacağı, sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunacağı göz önüne alınmalıdır. Yani Ankara’da yaşayan kişinin çocuğun velayetini alma konusunda bir adım önde olma ihtimali vardır. Fakat sadece Ankara’da yaşıyor olmak elbette çocuğun velayetini almak için yeterli değildir. Boşanma davası çocuk için çok önemli  olduğundan bütün şartlar değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

Boşanmada Çocuğun Velayeti

Boşanma davası sırasında çocuğun velayeti bir tarafa verildikten sonra diğer tarafın çocuğu görmesi için belirlediği gün ve saat belirlenir. Bu hususa kısaca çocukla kişisel ilişki hususu adı verilir. Çocukla kişisel ilişkinin nasıl olacağına hakim karar verir. Taraflar anlaşmalı boşanacaksa kişisel ilişki hususunu kendi aralarında da belirleyebilir. Bunun yanında velayeti alamayan taraf, müşterek çocuk için iştirak nafakası ödemelidir. Bu konuda bir talep olmasa bile hakim re’sen iştirak nafakası konusunda bir karar verir. Boşanma davası çocuk konusunda ayrıntılı bilgi almak için iyi bir Ankara boşanma avukatından yardım alabilirsiniz.

Boşanma Tazminatı

Boşanma davalarında en önemli hususlardan biri de boşanma tazminatı konusudur. Bu tazminat maddi ve manevi tazminat olmak üzere ikiye ayrılır. Boşanma davalarında tazminata hükmedilebilmesi için karşı tarafın kusurlu olması gerekir. Bu ana kuraldır. Eğer boşanmada karşı tarafın bir kusuru yoksa boşanma davasında tazminata hükmedilmez. Boşanma davasında tazminat kazanmak için öncelikle iyi bir boşanma avukatından yardım almak gerekir. Zira bazı boşanma davalarında çok yüklü miktarlarda tazminata hükmedilmektedir. Boşanma avukatı olmadan girilecek davalarda kişilerin hata yapma ve hak kaybına uğrama ihtimali vardır.

Boşanma davasında tazminat miktarı her davada değişkenlik gösterir. Karşı tarafında maddi durumu ve kusuru belirlenecek olan tazminatta etkin rol oynar. Fakat her halükarda tazminata karar verecek olan aile hakimidir. Boşanma davasıyla birlikte talep edilen maddi manevi tazminat harca tabi değildir. Bu nedenle boşanma avukatları boşanma davası açarken çok yüksek miktarda tazminat talep ederler. Fakat genellikle talep edilen miktardan daha düşük tazminata hükmedilir. Boşanma davasında hükmedilen tazminat kesinleşmeden icraya konu edilemez.

Boşanma Tazminatı Ankara

Ankara ilinde yaşayan insanların boşanma davalarını Ankara aile mahkemesinde açması gerekir. Aksi halde karşı taraf yetkisizlik iddiasında bulunabilir. Boşanma tazminatı boşanma davasının içerisinde istenileceği gibi boşanma davası kesinleştikten sonra bir yıl içerisinde de istenilebilir. Boşanma kesinleştikten sonra 1 yıl içerisinde maddi manevi tazminat talep edilemezse bu hak zamanaşımına uğrar ve bir daha ileri sürülemez. Bu sebeple bu tür davalarda mutlaka bir Ankara boşanma avukatı yardımı alınmalıdır. Boşanma davalarında tazminat kazanabilmek için karşı tarafın kusurlu olduğunun ispatlanması gerekir. Bunun içinde genellikle tanık, darp raporu, mesaj kayıtları gibi delillere başvurulur. Eğer dava ispatlanamazsa hakim tarafından reddedilir.

Boşanmada Maddi Manevi Tazminat

Boşanma davası içerisinde hem maddi hem de manevi tazminat talep edilebilir. Maddi tazminat kusursuz ve daha az kusurlu tarafın mevcut ve beklenen menfaatlerinin zedelenmesi nedeniyle verilen bir tazminat türüdür. Manevi tazminat ise evlilik içerisindeki olaylar yüzünden yaşanılan manevi çöküntünün bir nebze olsun giderilmesi için verilir. Boşanma tazminatı talep edilirken maddi ve manevi tazminat ayrı ayrı olarak talep edilmelidir. Davacı maddi manevi tazminat talebinin yerinde nafaka talebinde de bulunabilir. Tazminat talep edilmesi nafaka hakkının önüne geçmez.

Boşanma Avukatı Arıyorum

Boşanma sürecine girmiş olan bir çok kişi boşanma avukatı arayışı içine girmektedir. Bu kişiler arama motorlarında boşanma avukatı arıyorum, boşanma avukat Ankara gibi anahtar kelimelerle iyi boşanma avukatı bulmaya çalışırlar. Boşanma avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken pek çok önemli nokta vardır. Bunlardan ilki avukatın boşanma konusunda ne kadar tecrübeli olduğudur. Fakat bir çok kişi bu konuda yanılgıya düşmektedir. Yaşlı olan avukatların tecrübeli olduğu düşünülür. Oysa ki bir yaşta daha küçük olmasına rağmen çok fazla boşanma davasına girmiş ve olumlu sonuç olmuş boşanma avukatları vardır.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir noktada boşanma avukatının mevzuata ve Yargıtay kararlarına ne kadar hakim oluğudur. Hukuk sürekli değişen ve gelişen bir hukuk dalıdır. Bu nedenle avukatlarında kendini sürekli geliştirmesi gerekir. İyi bir boşanma avukatı güncel mevzuata ve Yargıtay kararlarına hakim olmalıdır.

İyi bir boşanma avukatı arıyorum diyen kişilerin dikkat etmesi gereken diğer bir özellik de avukatın ne kadar çalışkan ve özverili olduğudur. Zira boşanma avukatı ne kadar iyi olursa olsun işine gereken özeni göstermiyorsa başarılı olması mümkün değildir.

Boşanma Avukatı Ankara

En iyi boşanma avukatları genelde Ankara ilindedir. Zira Ankara boşanma oranlarının en yüksek olduğu illerden biridir. Bu nedenle Ankara’da sadece boşanma davaları ile ilgilenen boşanma avukatları mevcuttur. Bu avukatlar sadece boşanma konusunda çalıştığı için bu alanda uzmanlaşmışlardır. Ankara’nın başkent olması ve yüksek mahkemelerin Ankara’da olması da Ankara avukatlık yapanlara bir avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle eğer boşanma davası açmayı düşünüyorsanız Ankara’dan bir boşanma avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederim.

Boşanma Avukatı Arıyorum Ankara

Yukarıda en iyi boşanma avukatlarının Ankara’da olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle boşanma avukatı arıyorum diyen kişilerin Ankara’dan bir boşanma avukatı tutmalarını tavsiye ederim. Boşanma avukatları sadece boşanma konusunda değil, boşanmanın ferileri konusunda da bilgi sahibidirler. Örneğin, velayeti nafaka, maddi manevi tazminat, çocukla kişisel ilişki, malların paylaşımı, karşı tarafın evden uzaklaştırılması gibi konularda boşanma avukatlarının ilgi alanına girmektedir. Bunun yanında aile konutu şerhi konulması, hakimin evliliğe müdahalesi gibi konularda boşanma ile ilgili olmayan fakat boşanma avukatının ilgi alanına giren konulardır.

 

Boşanma Hakları

Boşanmayı düşünen birçok kadın ve erkek haklarını merak etmektedir. Boşanma hakları kadın ve erkeğe göre değişmez. Sadece 6284 Sayılı Kanunu’na göre verilen koruma kararlarında kadın lehine bir pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Bunun dışında Türk Medeni Kanunu’na göre kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Bunun yanında halk arasında yanlış bilinen başka bir konu mevcuttur. İnsanlar boşanma davasını ilk açan tarafın yada evi ilk terk eden tarafın suçlu olduğunu ve davayı kaybedeceğini düşünmektedir.

Oysa ki davayı ilk kimin açtığının veya evi ilk kimin terk ettiğinin hiçbir önemi yoktur. Boşanma davalarında önemli olan haklı olmaktadır. Yani evlilik birliği içerisinde kusurlu tarafın karşı taraf olmasıdır. Tabi ki karşı tarafın kusurunun somut delillerle ispatlanması gerekir. Bunun içinde iyi bir boşanma avukatı yardımı almak gerekir. Ankara boşanma avukatları bu alanda oldukça iyidir. Evi önce terk eden tarafın terk için geçerli bir sebebi varsa terkten dolayı kusurlu sayılmaz. Örneğin kadın evde şiddet görüyorsa evi terk edebilir bu durumda kadın kusurlu sayılmaz.

Boşanma Hakları Ankara

Boşanma davası açacak olan kişiler bir boşanma dava dilekçesi ile birlikte aile mahkemesine başvurmalıdır. Boşanmada yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri olabileceği gibi evlilik birliğinin son 6 aydır devam ettiği yer mahkemesi de olabilir. Örneğin Ankara’da ikamet eden bir kişi Ankara aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilir. Eğer karşı taraf başka bir ilde ise ve evlilik Ankara ilinde devam etmişse dava gene Ankara’dan açılabilir.  Ankara ilinde 11 tane aile mahkemesi bulunmaktadır. Davaya hangi aile mahkemesinin bakacağına hukuk tevzi bürosu tarafından karar verilir. Boşanma hakları ve boşanma yetkili yer mahkemesi konusunda ayrıntılı bilgi almak için iyi bir Ankara boşanma avukatından randevu almanızı tavsiye ederim.

Boşanmada Kadının Hakları

Boşanma davası açmak isteyen kadının bir takım hakları vardır. Boşanma hakları konusunda kadın lehine pozitif ayrıncılık yapılan bazı düzenlemeler olduğunu yukarıda söylemiştik. Bunun yanında kadının ; nafaka, maddi manevi tazminat, müşterek konutun kendine tahsis edilmesi, karşı tarafın evden uzaklaştırılmasını istemesi, edilmiş mallarından kaynaklı alacak hakları gibi hakları vardır. Özellikle darp tehlikesi olan durumlarda mutlaka evden uzaklaştırma kararı alınmalıdır. Bu karar için en yakın karakola başvurulabileceği gibi aile mahkemesine de başvuru yapılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe

Boşanma davaları mahkemeye sunulan bir dava dilekçesi ile açılır. Dava anlaşmalı olarak açılacaksa anlaşmalı boşanma dilekçe örneği doldurularak Ankara Aile Mahkemesine sunulur. Bu boşanma dava dilekçesinin taşıması gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar tam olarak doldurulmazsa mahkeme eksikliklerin giderilmesi için davayı açan kişiye kesin süre verir. Bu süre içerisinde eksiklikler giderilmezse davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için boşanma davalarının boşanma avukatı yardımı ile açılması gerekir.

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneğinin taşıması gereken unsurlar HMK’nın 119. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

  • Mahkemenin adı
  • Davacı ile davalının ismi, soy ismi ve tebligata yarar adresleri
  • Davacının TC kimlik numarası
  • Var ise tarafların avukatının adı ve adresi
  • Davanın neyle ilgili olduğu yani konusu
  • Davacı tarafın iddialarının dayanağı olan tüm olayların sıra numarası altında açık özetleri
  • Dayanılan hukuki sebepler
  • Açık bir şekilde talep sonucu
  • Davacının veya varsa boşanma avukatının imzası

Bu hususlar tamamlandıktan sonra anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Dava dilekçesi davanın temelini oluşturduğu için özenle ve eksiksiz hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Ankara

Anlaşmalı boşanma davası Ankara ilinde açılacaksa tarafların Ankara adliyesine başvurmaları gerekir. Bu dava açılırken bir anlaşmalı boşanma dilekçe örneği ve anlaşmalı boşanma protokolü mutlaka mahkeme sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde; nafaka, maddi manevi tazminat, velayet, çocukla kişisel ilişki, malların paylaşımı gibi hususlar yer alır.  Dava açılırken bir takım masraflar ödenmelidir. Bu masraflar dosya masrafı olarak adlandırılır ve Ankara aile mahkemesinin veznesine ödenir. Bu masraflar ödenmeden davanın açılması mümkün değildir. Dava açıldıktan sonra mahkeme bir duruşma günü tespit eder. Taraflar bu duruşma gününde mutlaka mahkemeye gitmelidir. Eğer dava ankara anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile açılırsa çok daha kısa sürede sonuçlanır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davaları oldukça kısa sürede sonuçlanan davalardır. Bu davalar ortalama olarak 1 ay içerisinde sonuçlanır. Fakat dava eksik veya hatalı açılırsa bu süre çok daha uzun olabilir. Bunun yanında eğer duruşmanın öne alınması için talepte bulunulmazsa dava yaklaşık 4 ay kadar sürer. Bu nedenle dava açıldıktan sonra mutlaka davanın öne alınması için talepte bulunulmalıdır. Eğer davayı anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile açıyorsanız zaten avukat gerekli işlemleri sizin adınıza yapacaktır.

Boşanma Davası

Evliliklerinde sorun yaşayan ve boşanmayı düşünen kişiler boşanma davası açmalıdır. Türk hukuk sistemine göre boşanma sadece mahkeme kararı ile olmaktadır. Farklı hukuk sistemlerinde belediyeler, valilikler de boşanma konusunda yetkilidir. Fakat Türkiye’de mahkeme dışında bir kurumun boşanmaya karar vermesi mümkün değildir.

Boşanmak isteyen kişiler öncelikle iyi bir boşanma avukatı bulmalıdır. Zira boşanmanın en kesin ve kısa yolu iyi bir boşanma avukatı tutmaktan geçer. Avukatsız olarak açılan pek çok boşanma davası eskik ve hatalı olduğu için mahkeme tarafından reddedilmektedir.

Boşanma davaları genel olarak iki şekilde açılır. Bunlardan ilki ve hızlı olanı anlaşmalı boşanmadır. İkinci yol ise çekişmeli boşanmadır. Dava açmadan önce davanın çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacağına karar vermek gerekir. Eğer tarafların evlilikleri bir yıldan uzun sürmüşse ve taraflar boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmış iseler bu durumda anlaşmalı şekilde boşanabilir. Anlaşmalı boşanma oldukça kısa süren bir davadır. Özellikle boşanma avukatı yardımı ile açılan anlaşmalı boşanmalar ortalama bir ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Avukatsız olarak açılan davalar ise 4-5 aya kadar uzayabilmektedir.

Boşanma Davası Ankara

Boşanma davasını Ankara ilinde açacak olan kişiler, Ankara adliyesi içerisinde bulunan aile mahkemesine başvuru yapmalıdırlar. Ankara aile mahkemesine bir boşanma dava dilekçesi ile başvuru yapmak gerekir. Bu dilekçe HMK’nın 119. maddesinde ki şartları taşımalıdır. Eğer dava çekişmeli olarak açılacak ise mahkemeye mutlaka bir boşanma sebebi sunulmalıdır. Bu boşanma sebebi somut delillerle ispatlanmalıdır. Eğer boşanma davası bir Ankara boşanma avukatı yardımı ile açılıyorsa zaten o gerekli işlemleri sizin adınıza yapacak ve davanın kazanılmasını sağlayacaktır. Eğer davayı avukatsız olarak açıyorsanız dava dilekçesinin eksiksiz olmasına özen göstermeniz gerekir. Zira boşanma davaları yazılı yargılama usulüne tabi olduğundan dilekçede yazılanlar üzerinden karar verilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davaları yukarıda belirttiğimiz gibi iki şekilde açılabilir. Anlaşmalı olarak açılan davalarda boşanma dava dilekçesine ek olarak birde anlaşmalı boşanma protokolü sunulur. Tarafların anlaşmış olduğu konular bu protokole ayrıntılı olarak yazılır. Eğer dava çekişmeli ile dava dilekçesi ve bu deliller davanın açılması için yeterlidir. Bunun yanında dava açarken bir takım masraflar ödenmelidir. Bu masraflar gider avansı ve harçlardan oluşur.

 

Karşılıklı Boşanma Dilekçesi

Boşanma davalarında genellikle bir taraf boşanmayı isterken diğer taraf boşanmayı istemez. Bu durumlarda tek taraflı ve çekişmeli boşanma davası açılır. Eğer her iki eşte boşanmak istersen karşılıklı boşanma dilekçesi verebilir. Bu durumda eğer şartlar uygunsa boşanma davası anlaşmalı olarak görülür ve çok kısa sürede sonuçlanır. Eğer şartlar uygun değilse dava çekişmeli olarak görülür ve taraflar tanık dinletmek zorundadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesine göre taraflar boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında anlaşırlarsa anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Bu dava karşılıklı boşanma dilekçesi verme şeklinde olabileceği gibi bir tarafın davasını diğer tarafın kabul etmesi şeklinde de olabilir. Anlaşmalı boşanma davasının bir avukat yardımı ile açılması davanın hızlı ve sorunsuz şekilde sonuçlanması için gereklidir. Zira yanlış dava açılması durumunda dava taraflar ciddi süre kaybı yaşayabilirler.

Boşanma davalarında hakim tarafların irade ile bağlı değildir. Yani taraflar çekişmeli boşanma davası açmışlarsa bu durumda karşı taraf davayı kabul ediyorum dese bile hakim boşanmaya karar vermeyebilir. Bu durumda davanın ispatlanması için tanık dinletilmesi veya başka delillerin sunulması gerekir.

Karşılıklı Boşanma Dilekçesi Ankara

Taraflar boşanma konusunda anlaşmışlarsa ve Ankara ilinde ikamet ediyorlarsa birlikte Ankara adliyesine giderek anlaşmalı boşanma dilekçesi verebilirler. Bu karşılıklı boşanma dilekçesi Ankara aile mahkemesi tevzi bürosuna verilmelidir. Daha sonra davanın görüleceği mahkemeye başvuru yapılarak davanın öne alınması gerekir. Bu işlemlerin anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile yapılması süreci hızlandıracaktır. Ankara aile mahkemesi tarafından belirlenen gün ve saatte taraflar bizzat duruşmaya katılmalı ve taraflar arasında imzalanan anlaşmalı boşanma protokolü altındaki imzaların kendilerine ait olduğunu beyan etmelidir. Böylece dava tek celsede sonuçlanır ve taraflar boşanmış olur.

Karşılıklı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı şekilde boşanmaya karar veren çiftler öncelikle bir Ankara anlaşmalı boşanma avukatından yardım almalıdır. Avukat tarafları bir araya getirerek boşanmanın mali sonuçları konusunda bir anlaşma sağlar ve anlaşma sağlanan bu hususları anlaşmalı boşanma protokolüne yazar. Daha sonra anlaşmalı boşanma avukatı Ankara ile mahkemesine başvuru yaparak anlaşmalı boşanma davasını açar. Taraflar duruşmaya çıkarlar boşanmak konusunda kararlı olduklarını beyan ederler ve dava sonuçlanır. Daha sonra kararın kesinleştirme işlemi gene anlaşmalı boşanma avukatı tarafından yapılır ve nüfus müdürlüğüne kesinleşmiş boşanma kararı gönderilir.

 

 

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti

Boşanma davalarında iki farklı ücret ödenir. Bunlardan ilki davaya bakacak olan avukat için ödenen boşanma davası avukatlık ücreti kalemidir. İkincisi de mahkeme veznesi ödenecek olan gider avansı ve harçlardır. Bu iki kalemin toplamı boşanma davası için ödenecek olan toplam tutarı oluşturur.

Mahkeme için ödenen tutarlar her yıl değişmektedir. Bu ödenen tutarlardan gider avansı davada yapılacak tebligatlar ve dinlenecek tanıklar için kullanılır. Eğer bilirkişi, keşif gibi hususlar var ise ödenecek gider avansı daha yüksek olacaktır. Gider avansı ödenmiş olması dava şartlarından olduğu için bu tutar ödenmezse davanın usulden reddine karar verilir. Dava sırasında ödenmesi gereken bir gider avansı varsa bu ücret ödenmezse o delilden vazgeçmiş sayılır.

Boşanma davası için ödenecek olan ücretlerin en önemli kısmı boşanma davası avukatlık ücreti kısmıdır. Boşanma davalarını avukat yardımı ile açmak çok önemlidir. Yanlış veya eksik açılan boşanma davaları reddedilmektedir. Bu nedenle davanın kurallara uygun olarak açılması gerekir. Bu yüzden de bir boşanma avukatı yardımı almanızı tavsiye ederim. Böylece yapılacak hataların önüne geçmiş olursunuz.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti Ankara

Boşanma davalarında avukatlık ücreti şehirden şehre değişmektedir. Bunun pek çok sebebi vardır. Örneğin Ankara’da açılacak bir boşanma davasında avukatın Ankara’dan seçilmesi gerekir. Zira başka şehirden avukat tutulması durumunda bu avukatın yol ve konaklama giderlerini karşılamanız gerekir. Ankara gibi büyük illerde görev yapan boşanma avukatları alanında uzman olduğu için taşrada görev yapan avukatlara göre daha yüksek ücret talep etmektedirler. Bunun yanında Ankara’da gibi büyük illerde avukatların ofis gideri daha yüksek olduğu için bu giderler fiyatlara yansıtılmaktadır. Avukatlık ücretini etkileyen diğer bir unsur ise davanın zorluğudur.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma davalarında avukatlık ücreti davanın türüne göre de değişmektedir. Örneğin anlaşmalı boşanma davası çok kısa sürede sonuçlandığı için çekişmeli boşanma davasına göre daha uygun fiyatlıdır. Çekişmeli boşanma davaları ise çok uzun ve uğraştırıcı davalar olduğu boşanma davası avukatlık ücreti daha yüksektir. Ayrıca boşanma davasının içeriği de avukatlık ücretlerini etkilemektedir. Örneğin boşanma davasında, nafaka, maddi manevi tazminat, velayet, çocukla kişisel ilişki gibi konular var ise boşanma avukatı için ödenilecek ücret daha yüksek olacaktır.